Večino odpadne embalaže je mogoče predelati in iz nje izdelati nove, kakovostne izdelke in embalažo. Na tak način tako posamezniki kot podjetja delamo dobro in prispevamo k temu, da se bo naš planet dolgoročno bolj trajnostno razvijal, gospodarstvo pa bo, zaradi omejenih surovin, bolj vzdržno.

Recikliranje je osnova krožnega gospodarstva

Recikliranje embalaže je mogoče, ko pravilno prepoznamo embalažni material ter ločeno zbiramo in sortiramo odpadno embalažo. Kasneje jo prevzame podjetje, ki skrbi za ravnanje z embalažo in omogoči recikliranje najbolj razširjenih vrst materialov ter izdela nove surovine za nadaljnjo proizvodnjo. Embalaža se tako s sortiranjem, mletjem, pranjem in ekstruzijo predela in ponovno pojavi na trgu sekundarnih surovin kot vhodni material. To je osnova tako imenovanega krožnega gospodarstva.

Dejanska odpadna embalaža močno presega količino poročane embalaže

V Sloveniji nastaja letno več kot 316.000 ton odpadne embalaže, a gre le določen odstotek le-te v nadaljnjo oskrbo. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki ji morajo proizvajalci in uvozniki embalaže poročati o količini in vrsti proizvedene oziroma pridobljene embalaže, količina prijavljene embalaže odstopa od njenih dejanskih količin za petino.

Poročanje o embalaži in vključitev v skupno embalažno shemo za vse

Če proizvajate ali uvažate izdelke, pakirane v embalažo, ste obvezani v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži, ki jo dajete na trg oziroma jo uporabljate pri svojem poslovanju, z družbo za ravnanje z odpadno embalažo skleniti pogodbo ter tako poskrbeti za prenos obveznosti iz naslova razširjene proizvajalčeve odgovornosti za odpadno embalažo ter jim redno poročati količine embalaže, dane na trg. ). Pred kratkim, natančneje, 9. aprila 2021 je bila objavljena nova uredba, ki bo v veljavo stopila 24. aprila 2021 in bo obveznost pristopa k skupni shemi naložila vsem podjetjem, ki dajejo embalažo na trg, torej tudi tistim z manj kot 15 tonami embalaže letno. 

Nova zakonodaja obveznosti pridobiteljev, uvoznikov in proizvajalcev embalaže namreč zaostruje. Z novo uredbo morate vsi proizvajalci in pridobitelji embalaže za vse svoje izdelke dokazati pot njihove embalaže, ko ta enkrat postane odpadek v gospodinjstvih ali podjetjih, ter zagotoviti njihovo zbiranje, sortiranje in predelavo.

Skrbimo za prevzem vaših obveznosti in potrjujemo reciklabilnost vaše embalaže 

Ta izziv je morda na prvi pogled nerešljiv, a naj vas ne skrbi, saj vam ponujamo enostavno rešitev. V družbi Interseroh d. o. o., ki je del skupine Alba, prevzamemo vaše obveznosti in skrb za ravnanje z vašo embalažo. Naša ekipa izkušenih svetovalcev vam bo pomagala pri vseh izzivih vključitve v sistem za ravnanje z odpadno embalažo ter ureditvi vaših zakonskih obveznosti.

Poleg tega lahko vsa podjetja, ki za svojega partnerja za odgovorno ravnanje z embalažo izberete družbo Interseroh, pridobite možnost preverjanja reciklabilnosti embalaže enega svojega izdelka in pridobitve znaka »Check for Recycling« zanj, kar vas bo uvrstilo med podjetja, ki s svojo embalažo potrjeno upravljajo trajnostno. Pridružite se skupini naših uglednih strank z vključitvijo v našo skupno shemo. Skupaj delamo dobro!