Proizvajate ali uvažate izdelke, pri katerih embalaža konča kot odpadek v gospodinjstvih ali podjetjih in se želite vključiti v sistem ravnanja z odpadno embalažo?

Želite na nezapleten način skleniti pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo?
Želite izpolniti svoje zakonodajne obveznosti?

Naša embalažna shema je prava rešitev za vas!


Sklenite pogodbo v treh korakih:

1 Korak 1: Vnos podatkov
2 Korak 2: Ponudba
3 Korak 3: Prenos Pogodbe

Prosimo, vnesite vaše podatke.

Polja označena z * so obvezna.

Pokličite nas v primeru vprašanj:

01 560 91 50

SL
Kontaktna osebe / Oseba zadolžena za poročanje količin
obvestilo o napaki
Prosimo, preverite svoje vnose v poljih, označenih z rdečo!
Vrsta embalaže in embalažnega materiala

Zavezanci, ki dajo na trg manj kot 1t embalaže na leto, plačajo letni pavšal.

Izračun letnega pavšala:

Embalažnina 200 EUR
+ DDV (samo v Sloveniji) 40 EUR
SKUPAJ za plačilo 240 EUR

Embalažnina

Predvidena količina/napoved embalaže dane na trg RS v letu 2023

1
Papir in karton
kg
2
Plastika, razen PVC
kg
2.1
PVC
kg
3
Les
kg
4
Železo in jeklo
kg
5
Aluminij
kg
6
Steklo
kg
7
Sestavljena embalaža (embalaža, pri kateri so posamezne sestavine embalaže narejene iz najmanj dveh različnih materialov in jih med seboj lahko ločimo npr. IBC zabojnik)
kg
8
Kompozitna embalaža (embalaža, narejena iz dveh ali več slojev različnih materialov, ki jih ročno ni mogoče ločiti in ki tvorijo eno samo neločljivo enoto npr. tetrapak)
kg
9.1
Drugo (Keramika)
kg
9.2
Drugo (Tekstil)
kg
9.3
Drugo (Materiali biološkega izvora)
kg
9.4
Drugo (Les, Pluta)
kg
10
Nevarna embalaža (Embalaža, ki vsebuje nevarne materiale)
kg
Skupna količina
0,000
kg

Ponudba:

Zavezanci, ki dajo na trg manj kot 1 t embalaže na leto, plačajo letni pavšal.

Izračun letnega pavšala:

Zavezanci, ki dajo na trg več kot 1 t embalaže na leto, prejmejo informativni izračun letne embalažnine

Embalažnina
1
Papir in karton
0,000
kg
2
Plastika, razen PVC
0,000
kg
2.1
PVC
0,000
kg
3
Les
0,000
kg
4
Železo in jeklo
0,000
kg
5
Aluminij
0,000
kg
6
Steklo
0,000
kg
7
Sestavljena embalaža (embalaža, pri kateri so posamezne sestavine embalaže narejene iz najmanj dveh različnih materialov in jih med seboj lahko ločimo npr. IBC zabojnik)
0,000
kg
8
Kompozitna embalaža (embalaža, narejena iz dveh ali več slojev različnih materialov, ki jih ročno ni mogoče ločiti in ki tvorijo eno samo neločljivo enoto npr. tetrapak)
0,000
kg
9.1
Drugo (Keramika)
0,000
kg
9.2
Drugo (Tekstil)
0,000
kg
9.3
Drugo (Materiali biološkega izvora)
0,000
kg
9.4
Drugo (Les, Pluta)
0,000
kg
10
Nevarna embalaža (Embalaža, ki vsebuje nevarne materiale)
0,000
kg
Skupna količina
0,000
kg
Embalažnina
100,00 EUR
+ DDV (samo v Sloveniji)
20,00 EUR
SKUPAJ za plačilo
120,00 EUR

osnovni podatki

Kratki naziv podjetja*
-
Dolgi naziv podjetja
-
Država*
SI
Poštna številka*
-
Ime zakonitega zastopnika*
-
Kraj*
-
Ulica*
-
Telefon*
-
Fax
-
Email
-
Davčna številka*
SI-
Matična številka*
-
Kontaktna osebe / Oseba zadolžena za poročanje količin
Ime*
-
Priimek*
-
Telefon *
-
Mobilni telefon
-
Email
-

Zavezanci, ki dajo na trg manj kot 1 t embalaže na leto, plačajo letni pavšal.

Izračun letnega pavšala:

Informativni izračun letne embalažnine za zavezance, ki dajo na trg več kot 1t embalaže na leto

Letno napovedno poročilo

Embalažnina
1
Papir in karton
0,000
kg
2
Plastika, razen PVC
0,000
kg
2.1
PVC
0,000
kg
3
Les
0,000
kg
4
Železo in jeklo
0,000
kg
5
Aluminij
0,000
kg
6
Steklo
0,000
kg
7
Sestavljena embalaža (embalaža, pri kateri so posamezne sestavine embalaže narejene iz najmanj dveh različnih materialov in jih med seboj lahko ločimo npr. IBC zabojnik)
0,000
kg
8
Kompozitna embalaža (embalaža, narejena iz dveh ali več slojev različnih materialov, ki jih ročno ni mogoče ločiti in ki tvorijo eno samo neločljivo enoto npr. tetrapak)
0,000
kg
9.1
Drugo (Keramika)
0,000
kg
9.2
Drugo (Tekstil)
0,000
kg
9.3
Drugo (Materiali biološkega izvora)
0,000
kg
9.4
Drugo (Les, Pluta)
0,000
kg
10
Nevarna embalaža (Embalaža, ki vsebuje nevarne materiale)
0,000
kg
Skupna količina
0,000
kg
Embalažnina
0,00 EUR
+ DDV (samo v Sloveniji)
0,00 EUR
SKUPAJ za plačilo
0,00 EUR

Letni pavšal

Embalažnina
200 EUR
+ DDV (samo v Sloveniji)
40 EUR
SKUPAJ za plačilo
240 EUR

Način plačila

Prosimo, preverite svoje podatke. S klikom na gumb “Potrjujem svoje podatke” podatkov ne bo več mogoče spreminjati.
V naslednjem koraku lahko natisnete pogodbo in letno napoved količin.

S klikom na gumb »Potrjujem svoje podatke« se strinjate s hrambo podatkov v sistemu podjetja Interseroh za obdobje treh let. Vaših podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

NAZAJ

S klikom na gumb »prenos pogodbe« boste prenesli pogodbo. Pogodbo lahko natisnete in shranite.

Podpisano pogodbo pošljite na e-naslov podpora@interzero.si ali na naslov Interseroh d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana.

Pogodba je informativnega značaja in vas ne zavezuje k podpisu.

Podpisano pogodbo pošljite na e-naslov podpora@interzero.si ali na naslov Interseroh d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana.

Pogodba je informativnega značaja in vas ne zavezuje k podpisu.