Embalaža je sestavni del skoraj vsakega izdelka in ima več funkcij: ščiti izdelek, sporoča informacije o njem, izpostavlja blagovno znamko in kupca vabi k nakupu, lahko ima tudi dodatno uporabno vrednost in omogoča nadaljnjo rabo. S povečanjem potrošnje in naraščanjem števila svetovnega prebivalstva se količina odpadne embalaže, ki jo posameznik, gospodinjstvo in podjetja proizvedejo, povečuje, ob tem pa postaja vse bolj pomembno vprašanje o optimiziranju uporabe surovin za embalažo, recikliranju in ponovni uporabi odpadne embalaže. Le to namreč omogoča racionalno izrabo virov in trajnejše poslovanje, kar z zakonodajo spodbujajo tudi Evropska unija in države članice.

Kaj pravzaprav je embalaža?

Embalaža je vsak material oziroma vsak izdelek, ki obdaja nek predmet z glavnim namenom, da ga zaščiti, ima pa tudi estetsko in informacijsko funkcijo. Opredelitev pa še zdaleč ni tako preprosta.

Embalaža so tudi izdelki, za katere velja, da bo z nadaljnjim postopkom obdelave iz njih izdelana embalaža, ki bo uporabljena za namene embaliranja, na primer za hranjenje ali varovanje, rokovanje z izdelkom, njegovo dostavo ali predstavitve na poti od proizvajalca do končnega uporabnika ali potrošnika.

Embalaža so tudi dodatni deli embalaže, vsi nevračljivi predmeti in pomožna sredstva za embaliranje (na primer etikete, pokrovčki, lepilni in darilni trakovi, vrvi, žeblji, bucike, polnila ipd.), ki služijo za ovijanje ali povezovanje blaga, zlasti za pakiranje, nepredušno zapiranje, pripravo za odpremo in označevanje blaga.

Praktičen primer embalažnih elementov

Za boljšo predstavo in razumevanje pojma embalaže vam ponujamo opis konkretnega primera embalažnih elementov za vodo v plastenki. Kot potrošnik praviloma na prodajni polici vidimo le plastenko, ki jo kupimo in odnesemo domov. Da ta dotični izdelek pride varno in optimalno do prodajnega mesta, pa je dodatno zapakiran v plastičen ovoj. Več zavojev vode je nato naloženih na paleto, ovito s transportno folijo in povezano s povezovalnim trakom.

Če povzamemo, je embalaža pomemben element vsakega izdelka na poti od proizvajalca, trgovca do potrošnika, ki zagotovi, da potrošnik dobi želen izdelek z vsemi informacijami o izdelku in v primerni obliki za uporabo. Več o vrstah embalaže in materialih pa pripravljamo v naslednjem zapisu. Ostanimo v stiku za dobre odločitve.